Conturi Naţionale în Sănătate

 

 

Sistemul Informatic „Conturi Naţionale în Sănătate în Republica Moldova” - „ISHAM”

 

 

Sistemul informatic ISHAM este elaborat precum o aplicaţie on-line cu interfaţă web. Baza de date este amplasată pe serverele Centrului Naţional de Management în Sănătate şi este accesibilă prin intermediul Internetului. Interfaţa sistemei este în 2-a limbi: română şi engleză. Accesul la date este posibil numai după autentificare / autorizare, cu excepţia unor rapoarte publice.

 

Scopul elaborării SI „ISHAM”

 

Sistemul informatic „Conturile Naţionale de Sănătate în Republica Moldova” (ISHAM) a fost elaborat  în scopul automatizării următoarelor procese:

 1. Colectarea datelor referitor la  mijloacele financiare alocate de sursele de finanţare în sectorul ocrotirii sănătăţii.
 2. Colectarea datelor referitoare la fluxurile financiare, destinate sectorului de ocrotire a sănătăţii diseminate prin  agenţii de finanţare.
 3. Colectarea datelor referitor la  mijloacele financiare de la prestatorii de servicii medicale în secţiunea funcţiilor de sănătate şi agenţilor de finanţare HCxHF.
 4. Verificarea calităţii datelor.
 5. Generarea rapoartelor.

 

Funcţiile de bază a SI „ISHAM”

 

Funcţiile SI „ISHAM” sunt realizate prin intermediul a 4 module de bază:

1)   Administrarea

2)   Introducerea/ modificarea datelor

3)   Auditul datelor

4)   Analiza şi rapoartele.

 

Etapele de bază de implementare a SI „ISHAM”

 • Completarea iniţială a nomenclatoarelor sistemului
 • Introducerea datelor istorice
 • Utilizarea nemijlocită a sistemului.

Cerinţe faţă de securitatea informaţiei referitor la accesul nesancţionat

 

La elaborarea sistemului au fost luate în consideraţie sarcini referitoare la protecţia informaţiei şi asigurarea securităţii informaţiei:

 • Necesitatea şi oportunitatea protejării fiecărei componente create cu determinarea nivelului de securitate;
 • Condiţiile şi criteriile de atestare a locurilor de muncă al utilizatorilor din punct de vedere a satisfacerii cerinţelor de protejare a informaţiei faţă de accesul nesancţionat;
 • Alegerea (la necesitate) a surselor tehnologice şi soft certificate pentru securitatea informaţiei;
 • Elaborarea metodelor şi a mediilor tehnice şi soft de protejare a resurselor informaţionale la etapa de colectare, prelucrarea şi transportarea  informaţiei cu asigurarea nivelului de securitate adecvat preţului şi confidenţialităţii conţinutului;
 • Folosirea doar a softului de sistem şi aplicativ licenţiat;
 • Sistemul trebuie să posede protecţie la copiere nesancţionată şi transferul datelor la alt calculator;
 • Trebuie să se realizeze identificarea şi autentificarea utilizatorilor;
 • Fiecărui utilizator i se atribuie o parolă (nu mai puţin de 6 simboluri) şi dreptul de acces la date.