Analiza şi Planificarea Resurselor Umane în Sănătate

 

Scopul:  Efectuarea analizei resurselor umane din sistemul sănătăţii şi elaborarea propunerilor de planificare, formare, management, instruire a personalului medical, participarea la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul resurselor umane în sănătate la nivel regional şi naţional, cooperarea internaţională în cadrul Reţelei de Sănătate din Europa de Sud-Est.

 

Obiective:

 

  • Dezvoltarea capacităţilor naţionale şi regionale în domeniul evaluării şi monitorizării situaţiei şi tendinţelor Resurselor Umane în Sănătate;
  • Îmbunătăţirea şi consolidarea informaţiilor, cunoştinţelor din domeniul Resurselor Umane în Sănătate şi facilitarea dialogului la nivel legislativ pentru elaborarea politicilor, planurilor şi monitoring-ul Resurselor Umane în Sănătate în Regiunea Europei de Sud-Est;
  • Colectarea, analiza şi publicarea datelor privitoare la Resursele Umane în Sănătate, inclusiv și a migrației medicale, în scopul elaborării politicilor, strategiilor şi planurilor de dezvoltare în domeniul Resurselor Umane în Sănătate;
  • Monitorizarea şi evaluarea practicilor, politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul Resurselor Umane în Sănătate şi elaborarea standardelor, ghidurilor, programelor de training în domeniu;
  • Cooperarea în domeniul resurselor umane cu ţările membre a Reţelei de Sănătate din Europa de Sud-Est şi cu alte organizaţii internaţionale.