Îmbunătățirea calității serviciilor medicale-prioritate principală a Ministerului Sănătății

 

”Îmbunătățirea calității serviciilor medicale este una dintre prioritățile principale de pe agenda Ministerului Sănătății. Din acest considerent, ansamblul de măsuri menit să asigure managementul calităţii și siguranței serviciilor medicale va fi susținut, promovat și instituționalizat”, declarație făcută de dl Oleg Creciun, viceministrul sănătății.

 

În data de 14 martie curent, în incinta Centrului Național de Management în Sănătate, s-a desfășurat ședința anuală a beneficiarilor și partenerilor Proiectului GIZ „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor Medicale în Republica Moldova”.

 

Alături de membrii echipei Proiectului GIZ, la discuții au participat reprezentanții mai multor autorități publice din domeniul sănătății, și anume: reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Consiliului Național de Acreditare în Sănătate, Centrului Național de Sănătate Publică, directorii spitalelor raionale-pilot: Edineț, Orhei și Cahul, precum și colaboratorii Centrului Național de Management în Sănătate.

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit rezultatele intermediare obținute în urma implementării acțiunilor de îmbunătățire a calității servicii medicale, de către beneficiarii proiectului GIZ - SR Edineț, SR Orhei și SR Cahul, în cadrul instituției pe care o reprezintă, precum și experiența Republicii Federale Germania în sistemul instituțional de management al calității.

 

De asemenea, discuțiile responsabililor întruniți în ședință au vizat complexitatea sarcinii, rezervele pentru îmbunătățirea implementării activităților planificate/în derulare, lipsa personalului instruit în domeniul managementului calității.

 

Fortificarea capacităților sistemului de sănătate în organizarea și funcționarea managementului  instituțional al calității este instrumentul care poate scoate în evidenţă soluţiile potrivite pentru fundamentarea unor decizii strategice care să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale în Republica Moldova.