SIME TB

 

Sistemul Informatic SIME TB

 

 

   SIME TB - Sistem Informatic de Monitorizare şi Evaluare a Tuberculozei destinat pentru suportul activităţilor şi iniţiativelor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pentru combaterea tuberculozei: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1409 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial, 27 ianuarie 2006, nr.16-19) „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Control şi Profilaxie a Tuberculozei pentru anii 2006-2010” şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1171 din 21 decembrie 2010 (Monitor Oficial, 31 decembrie 2010, nr. 259-263) „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Control al Tuberculozei pentru anii 2011-2015

 

 

Elaborarea SIME TB:

 

SIME TB a fost elaborat cu susţinerea donatorilor internaţionali Banca Mondială, Fondul Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Alianţa Americană Internaţională pentru Sănătate (AIHA) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

 

Implementarea SIME TB:

 

Implementarea SIME TB a decurs în mai multe etape:

 

 • Elaborarea caietului de sarcini şi manualul operaţional (aa. 2004-2005)
 • Importarea datelor dintr-o bază de date existentă în baza de date SIME TB (aprilie 2006)
 • Revizuirea şi ajustarea documentaţiei de evidenţă a cazului de tuberculoză în conformitate cu standardele internaţionale (aprobate prin Ordinele MS)
 • Elaborarea ghidurilor de utilizarea a soft-ului şi completarea documentaţiei
 • Procurarea (din sursele Fondului Global) şi distribuirea echipamentului computerizat
 • Instruirea personalului implicat în procesarea datelor (în baza Dispoziţiilor MS), începând cu anul 2005 în: iniţierea în utilizarea calculatorului; completarea documentaţiei de evidenţă; utilizarea soft-ului (SIME TB, toate componentele); generarea rapoartelor dinamice şi indicatorilor finali; download-rea documentelor oficiale plasate pe serverul CNMS; vizionare bazei de date SIME TB prin interfaţa web.
 • Validarea şi verificarea consistenţei datelor incluse în SIME TB, începând cu a.2007 (trimestrial/la telefon şi anual /sub formă de atelier de lucru în baza Dispoziţiilor sau Ordinelor MS)
 • Din 2007 SIME TB este un sistem unic de raportare la nivel naţional şi internaţional

 

Competenţele SIME TB:

 

SIME TB – instrument de colectare şi analiză a datelor:

 

 • Colectează date pentru indicatorii epidemiologici, de management şi tratament al cazurilor de tuberculoză;
 • Colectează date pentru indicatorii de diagnostic şi de activitate a laboratoarelor;
 • Colectează date pentru indicatorii de management al medicamentelor antituberculoase;
 • Standardizează indicatori în conformitate cu necesităţile naţionale şi recomandările organismelor internaţionale;
 • Oferă informaţii veridice şi operative despre situaţia privind tuberculoza în ţară în vederea optimizării proceselor decizionale (rapoarte dinamice şi finale care pot fi accesate pe pagina http://db.monitoring.mednet.md/)

          

Confidenţialitatea datelor SIME TB:

 

Confidenţialitatea bazei de date nominale despre cazurile de tuberculoză şi protecţia datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu actele legislative, precum ar fi: Legea  nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”, data intrării în vigoare 14.04.2012 şi Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”.