Sisteme informatice

 

Sistemul Informaţional Medical Integrat

 

Sistemul informaţional medical integrat (S.I.M.I.) este sistemul integrat unic de evidenţă şi control automatizat al fluxurilor informaţionale în sectorul ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova.

S.I.M.I. funcţionează într-un mediu ne-omogen (juridico-normativ, informaţional, funcţional, tehnologic etc.) şi se examinează în integritate ca un sistem  complex.

S.I.M.I. reprezintă o parte componentă a Resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova, şi anume a segmentului "Evidenţa automatizată a resurselor social-demografice" .

 

Destinaţia S.I.M.I.

 S.I.M.I. este destinat pentru colectarea operativă, stocarea, prelucrarea, actualizarea şi analiza datelor despre participanţii sistemului S.I.M.I., serviciile medicale şi circulaţia mijloacelor băneşti; această informaţie se pune la dispoziţia organelor administraţiei publice, altor persoane fizice şi juridice în conformitate legislaţia în vigoare.

 

Obiectivele S.I.M.I.

 • crearea condiţiilor pentru funcţionarea optimă a sistemului medical, utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare şi umane;
 • crearea resurselor informaţionale de sănătate publică;
 • consolidarea calităţii ajutorului profilactic şi diagnostico-curativ acordat populaţiei.
 • crearea resurselor informaţionale de stat privind starea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.
 • asigurarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în eficientizarea activităţii de realizare a politicii de stat în domeniul S.I.M.I.

    

Sarcinile de bază

S.I.M.I. i se atribuie următoarele sarcini:

 • crearea unui spaţiu informaţional unic de instituţii de sănătate publică;
 • determinarea tipurilor prioritare de resurse informaţionale de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii, luând în considerare direcţiile principale de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii;
 • elaborarea subsistemelor informaţionale de orientare problematică în componenţa sistemului informaţional integrat;
 • prezentarea informaţiei privind constatarea naşterii şi decesului populaţiei, pentru actualizarea bazei de date din Registrul de stat al populaţiei;
 • formarea bazei de date privind serviciile medicale acordate;
 • formarea bazei de date privind morbiditatea şi mortalitatea populaţiei, condiţionate de maladiile social-semnificative şi cronice (tuberculoză, diabet zaharat, SIDA, etc.);
 • actualizarea bazei de date în procesul formării resurselor informaţionale de stat;
 • exploatarea S.I.M.I.;
 • organizarea controlului informaţional al datelor, asigurarea stocării informaţiilor de tipul şi calitatea stabilită cu ajutorul mijloacelor lor hardware şi software speciale şi cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi;
 • asigurarea creării şi funcţionării băncii de date republicane interdepartamentale integrate privitor la sănătatea publică;
 • asigurarea interacţiunii şi colaborării informaţionale în procesul schimbului informaţional interstatal şi internaţional cu Organizaţia internaţională de ocrotire a sănătăţii şi cu alte organizaţii internaţionale;
 • asigurarea securităţii informaţionale în procesul formării şi exploatării sistemului;
 • asigurarea autorităţilor administraţiei publice, agenţilor economici şi populaţiei cu informaţie statistică, analitică, etc.;

 

Referindu-ne la Sistemul Informaţional Medical Integrat, putem menţiona că acest sistem este un sistem modular – multideminsional  care acoperă mai multe tipuri de asistenţă medicală, cât la nivel local, atât şi la nivel naţional.